Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s názvom:

Inteligentné inovácie v spoločnosti MARTUS, s.r.o.“