O spoločnosti

Spoločnosť MARTUS, s.r.o. bola založená v roku 1997 ako výrobná spoločnosť v oblasti technológií spracovania plechov. V súčastnosti je spoločnosť MARTUS dynamickou zákazkovou kovovýrobou, bez vlastného výrobného programu zameranou predovšetkým na oblasť špeciálnych CNC technológií spracovania plechov. Pružne sa prispôsobuje vďaka jednoduchej organizačnej štruktúre a dobrému technologickému zázemiu. Zamestnáva  32 pracovníkov priamo vo výrobe a 12 členný riadiaci tím.

Technologické vybavenie: Know-how spoločnosti je podporované vysokoproduktívnymi strojmi v nasledovných oblastiach: CNC vysekávanie (TruPunch 3000 s automatizáciou, TruPunch 5000 s automatizáciou), Laserové vypaľovanie (Prima Power Platino fiber), CNC ohýbanie (TruBend Cell 7000, TruBend Cell 5000, TruBend 5170, TruBend 5085, TruBend 7036 -2 stroje), zakružovanie profilov, zváranie (TIG, MIG), odporové zváranie, bodovanie, lisovanie (hydraulický lis 120t.,160t.,pneumatický lis 5,7 t.) sústruženie, frézovanie, delenie materiálov (CNC a NC pásové píly).

Cieľom spoločnosti Martus je predovšetkým maximalizácia kvality, zameranie sa na kľúčových zákazníkov, zotrvanie v segmente, zvyšovanie know –how,  investície do progresívnych technológií ako konkurenčná výhoda, využívaním poznatkov vedy a techniky vytvárať predpoklady pre zvyšovanie výkonnosti procesov spoločnosti a  v neposlednom rade zabezpečovať ochranu pracovného a životného prostredia.

Výroba a predaj smeruje predovšetkým do krajín EÚ. Výroba je postavená na progresívnom riadení s jednoduchou organizačnou štruktúrou. Konštrukčné riešenia sú postavené a podporované niekoľkými CAD, CAM softvérmi. Výrobné priestory v celkovej rozlohe 1400 m2 a skladové priestory v celkovej rozlohe 1000 m2 poskytujú dostatočnú flexibilitu výrobných možností. Výroba a predaj produktov spoločnosti sa nachádza priamo v priemyselnej zóne mesta Nové Zámky. Výroba a predaj produktov spoločnosti sú hlavnými atribútmi smerovania spoločnosti.

Logistika