Považská 67, 940 67, Nové Zámky

IČO: 36520012, IČ DPH: SK2020143246

web.: https://martus.sk

Ing. Igor Kostolániobchodný riaditeľ
  • +421+903 614 153
  • i.kostolani@martus.sk